فروشگاه علمی و پژوهشی راه علم

اقدام پژوهی , درس پژوهی , گزارش تخصصی , شهید پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

پشتیبانی از ساعت 8 الی 18: 09904652258

اقدام پژوهی با موضوع بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی

اقدام پژوهی با موضوع بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی

تعداد صفحات: 40 صفحه

قیمت: 2500 تومان

مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)

مختصری از متن اقدام پژوهی:

چکیده

یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود و بهره برداری صحیح از آن و احترام به حقوق دیگران و همکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها و شوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.

در این راستا، مقاله ی حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی (مصاحبه)، به بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي با تاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه است.

نمونه ی معرف، مدارس مقطع راهنمایی واقع در شهرستان .……… از جمله مدرسه تحت مدیریتم می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمینه های ظاهر شده، هر دسته از پاسخ ها شناسایی گشتند و پس از جمع بندی، نتایج نشان داد که اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی مدارس مقطع راهنمایی نیازمند توجه به نکاتی است که در نتایج تحقیق عنوان گردیده است.

کلیدواژه ها:

شورای دانش آموزی[1]، مشارکت[2]، مدیریت مبتنی بر مدرسه[3]، مسئولیت پذیری اجتماعی[4]

فهرست

مقدمه. 1

توصیف وضع موجود. 3

اهداف پژوهش... 3

متدولوژی تحقیق.. 3

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 4

روش تجزیه و تحلیل داده ها 5

بررسی پیشینه. 7

پیشنهادات.. 30

منابع. 32

 

مقدمه

در هر اجتماع علمي سازمان‌هايي وجود دارند كه براي تقويت آن اجتماع علمي نقش‌هاي متعددي را ايفا مي‌كنند. تربيت دانش آموزان راهنمایی كه در آغاز ورود به اجتماع بزرگ انسانها هستند از حساسيت ويژه­اي برخوردار است.

دراین دوره که بعنوان اساس دوره هاي بالاتر آموزشي  است، دانش آموزان تجربياتی کسب می کنند كه در صورتیکه مرتبط با هم و در ارتباط با مسايل شخصي و اجتماعي باشد، برانگيزاننده، سودمند و موثر خواهد بود و يادگيري مادام العمر را به همراه خواهد داشت. يكي از فعاليت هايي كه به اهداف اين دوره ياري مي رساند، فعاليت هاي گروهي است.

با عنايت به رويكردهاي جديد آموزش و پرورش نظير مديريت مبتني بر مشاركت و مناسبات انساني، تمركز زدايي و مدرسه محوري در نظام آموزش و پرورش، جلب مشاركت عملي و حضور فعال دانش آموزان در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري و امور اجرايي مدرسه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. در بند 7 اصل شوراي دانش آموزي آمده است كه:

«در مدارس به عنوان آموزش عملي و براي پرورش روحيه همكاري و تعاون و همفكري و سعه صدر، تشكيل شوراي دانش آموزي مورد تاكيد قرار گيرد، اين شوراها عملاً در تنظيم جريان امور مدرسه و هدايت پاره اي از فعاليت هاي خاص دانش آموزان علاوه بر نقش آموزشي مي توانند جنبه اجرايي نيز داشته باشند».[5]

بديهي است اگر به دانش آموزان فرصت انديشيدن، ابراز وجود و مداخله موثر در امور مربوط به خودشان داده شود، موجب عزت نفس و ارتقاء شخصيت آنان و مسئوليت پذيري بيشتر و فعاليت خود انگيخته و مسئولانه آنان خواهد شد. در اين راستا تشكيل شوراي دانش آموزي در مدارس راهنمایی و نگرش مثبت و برخورد مسئولانه دست اندر كاران تعليم و تربيت و كارشناسان نسبت به اجراي اين طرح، زمينه دروني ساختن فرهنگ مشاركت و مشاركت­پذيري در دانش­آموزان و تحولي كار ساز در نظام اجرايي و تصميم­سازي آموزش و پرورش فراهم مي سازد. كسب آمادگي و آگاهي هاي لازم براي همزيستي، هم انديشي، پذيرش تنوع ديدگاه ها و تحمل آراء و عقايد ديگران، مشاركت در امور يادگيري مهارت هاي زندگي از جمله اهدافي هستند كه از مجراي شوراهاي دانش آموزي تحقق می پذيرند. و لازمه دستيابي به اهداف مورد نظر برخورداري از مديريت مشاركت جويانه در سطوح مختلف آموزش و پرورش، اتخاذ سياست هاي مدبرانه در سازماندهي و نظارت مستمر بر برنامه ها و اهتمام عملي در تقويت، توسعه و گسترش شوراهاي دانش آموزي مدارس مي باشد.

توصیف وضع موجود

اینجانب ………..، دارای مدرک ……….، سابقه …….. سال خدمت در ارگان مقدس آموزش و پرورش را دارم که 22 سال آن را در سمت مدیر بوده ام. در سال تحصیلی ….. نیز با عنوان مدیر آموزشگاه ………….. واقع در شهرستان …………….. مشغول به کار بودم.

اهداف پژوهش

  • بررسي نقش عوامل فردي تاثيرگذار بر مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي (انگيزه، علايق و وضعيت تحصيلي دانش آموزان).
  • بررسي نقش زمينه خانوادگي دانش آموزان در مشاركت آنها (سطح سواد والدین، سطح درآمد و پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان).
  • مقايسه عوامل فردي و زمينه خانوادگي تاثيرگذار بر مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه

متدولوژی تحقیق

این تحقیق به شیوه ی کیفی انجام گردیده است. در این دسته از تحقیقات، ضمن تنظیم مصاحبه ی ساختارمند، پژوهشگر با ذهنیت خود به تحقیق شکل می دهد و سعی در درک افراد مورد تحقیق دارد وبه دنیای آنها وارد می شود و در بسیاری موارد خود را به جای آنها قرار می دهد.[6]

با انتخاب روش تحقیق کیفی در این مطالعه، فرصت مشاهده جزئیات و مستند سازی پدیده مورد مطالعه ایجاد شد. مزیت داده های جمع آوری شده از این طریق نسبت به نظرخواهی های انجام شده در قالب پرسشنامه های مقیاسی، براین است که امکان آشنایی با فرایند های رسیدن به یک پاسخ را برای پژوهشگر ایجاد می کند.[7] لذا بینش و بصیرت پژوهشگر در این دسته از تحقیقات منجر به شرح و بسط سیستم پیچیده ی اجتماعی می گردد.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

 نمونه معرف از مدارس مقطع راهنمایی شهرستان می باشد. روند انتخاب به این شکل بود که درجریان جلسه انجمن اولیاء و مربیان، با مدیران مدارس مذکور صحبت گردید و از آنها خواسته شد که در جریان برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در فرایند تحقیق مشارکت نمایند. دعوت از مدیران برای مشارکت در مطالعه با استقبال گرم آنها مواجه گشت. لذا با مدیران مدارس نمونه و دو گروه از دانش آموزان (داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی و افراد شرکت کننده در انتخابات)، مصاحبه های ساختاری هدفمندی انجام شد و یک هفته بعد از انتخابات نیز مصاحبه هایی با منتخبین شوراهای دانش آموزی مدارس مذکور صورت گرفت. در نهایت مدیریت از 6 مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه غیرانتفاعی، شاهد و دولتی، تعداد 48 نفر از اعضای عضو و غیر عضو انتخاب گردیدند. از این 48 نفر، 36 نفر، اعضای اصلی شورا بودند (منتخبین شورای دانش آموزی) و 12 نفر از داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی مورد مصاحبه قرار گرفتند و پاسخ های تامل برانگیز و مستدل بررسی و تجزیه و تحلیل گردید.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند، سپس طبق توصیه استراوس و کوربین[8]، زمینه های ظاهر شده در هر دسته از پاسخ ها، شناسایی گشتند، آنگاه با جمع بندی آن زمینه ها، موارد زیر مشخص شدند:

الف) نقش عوامل فردي تاثيرگذار بر مشاركت دانش­آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش­آموزي (انگيزه، علايق و وضعيت تحصيلي دانش آموزان).

ب) نقش زمينه خانوادگي دانش آموزان در مشاركت آنها در اداره امور مدرسه (سطح سواد والدین، سطح درآمد و پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان).

ج) مقايسه عوامل فردي و زمينه خانوادگي تاثيرگذار بر مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه در بين مدارس عادي (دولتي)، غيرانتفاعي و شاهد دختران و پسران دوره راهنمایی.

ضرورت و اهمیت شورای دانش آموزی

یونیسف، مشارکت کودکان در مورد موضوع­های مربوط به آنها از سال­های نخست زندگی را فرصتی می­داند که آنان را از هرج و مرج طلبی، آسیب پذیری و سلطه پذیری مصون نگه می دارد و می تواند نسلی از جوانان را که راجع به حقوق خود و دیگران احساس احترام و دل­مشغولی بیشتری می کنند تربیت کند. همچنین یونیسف در گزارش خود می افزاید که در راندن کودکان به کنار، خطر سقوط جدی وجود دارد وقتی کودکان را از فرایند تصمیم گیری خارج کنید و فرصت های لازم برای مداخله سازنده آنان را در موضوعات موثر بر زندگیشان فراهم نسازید، کودکان فاقد توانایی و مهارتهای حیاتی در رشد و نمو خود در بزرگسالی می شوند.[9]

تشکیل شورای دانش­آموزی مدارس راهنمایی، بستری مناسب برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای دانش­آموزان است. برخی عوامل انگیزشی موجود برای همکاری و مشارکت دانش­آموزان در شورای دانش­آموزی به شرح زیر است:

1-  انگیزه کمک به همکلاسی و برآوردن نیازهای مربوط به خود شکوفایی فرد (باید توجه داشت که فعالیت معلمان و مشاوران مدرسه در روزهای پیش از برگزاری انتخابات شورا در ایجاد چنین نیازی در دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد).

2-  جذابیت های موجود در کارهای عملی. بعنوان نمونه، اینکه پسران لباس فرم بپوشند و با ابزار سروکار داشته باشند از جذابیت بسیار بالایی برای آنان برخوردار است.

3-  وجود فضایی نو و متفاوت با محیط زندگی برای دانش آموزان. اینکه دانش آموزان در محیطی جدید و فارغ از بعضی قوانین به فعالیتی سازنده می پردازند.

4-  وجود فضایی صمیمی و نشاط آور در شورای دانش آموزی. محیط فعال و سازنده به دانش آموزان فرصت می­دهد که در کنار یکدیگر حول محور کار و تلاش، صمیمیت­ها و روابط دوستانه­ای را شکل دهند و عمق بخشند. مسئولان برگزاری شورا نیز با ایجاد فضایی نشاط­آور و با طراحی برنامه­های مختلف علمی، ورزشی، هنری و فرهنگی به نوبه خود بر جذابیت های شورا می افزایند.[10]


[1] Counsil of students

[2] Participation

[3] School based management approach

[4] Social Responsibility

[5]  فرهمندیان، محمد. اسماعیلی، مجید. حاج آقالو، عباس، راهنمای تشکیل شورای دانش آموزی مجامع شورا و شیوه ثبت فعالیت ها

[6]  مارشال، ک وراس من، ک.ب، روش تحقیق کیفی

[7] همان

[8] Strass & Corbin

[9] کامکار، مهدیس، مروری بر دیدگاهها، باورها و عملکرد یونیسف در مورد "مشارکت کودکان"، صص 31-45.

[10] فرهمندیان و همکاران، پیشین.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
efd0080_2024885_5615.zip1.2 MB

اقدام پژوهی با موضوع بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکارهای برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملی

اقدام پژوهی با موضوع بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکارهای برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملی تعداد صفحات: 34 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده : اینجانب........، دارای مدرک...................، مدت.......... است که در خدمت آموزش و پرورش هستم. در سال...... در سمت معاون دبستان............ واقع در شهرستان................ به اتمام رساندم.  در دوران خدمتم با دانش آموزی مواجه شدم که دارای اختلالات رفتاری از قبیل& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم تعداد صفحات: 35 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: توصیف وضع موجود: من معلم هستم، عضوی از خانواده بزرگ مدرسان که آنچه از علم و دانش اندوخته اند، بی چشم داشت در طبق اخلاص نهاده و به جوانانی که روزی سکان دار کشتی اداره کشور خواهند شد می آموزند. در سایه سالها تجربه، بارها و بارها شاهد دانش آموزانی بودم که نابسامانی های روحی و روان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی تعداد صفحات: 28 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: مقدمه به محض اينكه كودك به مدرسه پا مي‌گذارد با درسي به نام رياضي آشنا مي‌شود و معلم مي‌گويد: «درس رياضي را جدي بگيريد و براي فهميدن آن احتياج به تمرين بيشتري داريد». همين كلمه‌ي جدي بگيريد براي دانش‌آموز مشكل آفرين است، زيرا يادگرفته است كه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل تعداد صفحات: 29 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده هر نوع رفتاري كه از ارزش‌هاي پذيرفته شده جامعه به دور است (با توجه فرهنگ) و داراي تكرار شدت و مداومت است و در زمانها و مكانهاي متعدد اتفاق مي افتد و همچنين رفتاري است كه با درماندگي و كاهش كارايي فرد همراه است. پایبندی به ضابطه ها در یک گروه اجتماعی باعث تداوم آن می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش تعداد صفحات: 29 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده این پژوهش در مورد بهبود مشکل درس املا نویسی یکی از دانش آموزان پایه اول می باشد. با بررسی علل و علائم ضعف املا‌نویسی در دانش‌آموز متوجه شدم مشکل دانش‌آموز ناشی از حساسیت بیش فعالی و عدم تمرکز حواس و دیر آموزی و بی‌دقتی او می‌باشد. راه کارهایی جهت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

اقدام پژوهی با موضوع بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی تعداد صفحات: 29 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده : افت تحصیلی کاهش عملکرد دانش   آموز از رضایت بخش به نامطلوب است، اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش   آموزی فاصله   ای ایجاد شود، از آن به عنوان افت تحصیلی یاد می   شود و بهترین شاخص در این زمینه مقایسه عملکرد قبلی و فعلی است  در این پژوهش که د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

اقدام پژوهی با موضوع بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه تعداد صفحات: 28 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده   امروزه بحث جهانی شدن GLOBALZATION امروزه منجر به بروز چالش هایی در جوامع در حال توسعه شده است. این بحث شرایط ویژه ای را در نظام های تعلیم و تربیت جهانی پدید آورده است. بدین صورت اگر نظام های آموزشی، موقعیت کنونی را به درستی درک و تحلیل نمایند، می توانند در برابر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع با چه راهکارهایی و اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم اختلال در املا نویسی دانش آموزم را درمان کنم؟

اقدام پژوهی با موضوع با چه راهکارهایی و اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم اختلال در املا نویسی دانش آموزم را درمان کنم؟ تعداد صفحات: 28 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده در این پژوهش در مورد بهبود مشکل درس دیکته نویسی دانش‌آموزی به نام مینا که در پایه اول مشغول به تحصیل است، می باشد. با بررسی علل و علائم ضعف دیکته‌نویسی در دانش‌آموز متوجه شدم مشکل دانش‌آموز ناشی از حساسیت بیش فعالی و عدم تمرکز حواس و دیر آموزی و بی&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع با توجه به اهمیت درس ریاضی و عدم علاقه به آن از سوی دانش آموزان که منجر به ناتوانی در یادگیری شده و همچنین باعث افت تحصیلی و اتلاف بودجه شده

اقدام پژوهی با موضوع با توجه به اهمیت درس ریاضی و عدم علاقه به آن از سوی دانش آموزان که منجر به ناتوانی در یادگیری شده و همچنین باعث افت تحصیلی و اتلاف بودجه شده تعداد صفحات: 47 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده  با توجه به اهمیت درس ریاضی، و عدم علاقه به آن از سوی دانش­آموزان که منجر به ناتوانی در یادگیری شده و همچنین باعث افت تحصیلی و اتلاف بودجه شده. و به سرزنش و تحقیر دانش­آموزان، تشکیل خودپنداره ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده و باعث می­گردد که اعتماد به ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم؟ تعداد صفحات: 31 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده یکی از ضرورت های نظام آموزشی، موفقیت در ادامه و گسترش مهارتهای لازم تحصیلی در دانش آموزان است. یک راه برای دستیابی به عملکرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روشها و فنون مطالعه و یادگیری است. دو عنصر اساسی معلم و دانش آموز در امر آموزشی و یادگیری وجود دارد و یادگیری مستلزم تع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان