فروشگاه علمی و پژوهشی راه علم

اقدام پژوهی , درس پژوهی , گزارش تخصصی , شهید پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

پشتیبانی از ساعت 8 الی 18: 09904652258

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

تعداد صفحات: 20 صفحه

قیمت: 3000 تومان

مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)

مختصری از متن اقدام پژوهی:

چکیده

 فاطمه، دختري باهوش و زرنگ كه در درس دستور زبان فارسي مشكل دارد. و من در اولين روزهاي ورود به مدرسه دريافتم كه وي در دروس ديگر  موفق هست و تنها در دستور زبان فارسي مشكل دارد. با تدريس چندين ساله ي خود در مدارس دوره ي متوسطه اول، ضعف زبان و ادبيات فارسي تعدادي از دانش آموزان مرا بر آن داشت كه در مورد اين مشكل و علت آن  تحقيقاتي انجام دهم  و بدانم كه علت چيست ؟نمره ي فارسي و دستور زبان فاطمه و پیشرفت وي در اين درس نشان می داد كه راه حل ها مطلوب بوده است. میـزان پیشرفت درسی وي در هر جلسه نسبت به جلسـه ي قبل بيشتـر مي شد و نمره ي او نسبت به جلسه ي قبل بيشتر مي شد.  نمرات  امتحان نوبت دوم نيز كه در خردادماه  گرفته شد نشان گر اين نتيجه است ؛ زيرا نمره ي درسي وي در هر سه ماده ي درسي ؛ املا، انشا و فارسي و دستور 20 بود.

فهرست

مقدمه. 1

بيان مسئله. 1

توصیف وضع موجود: 3

اهمیت و ضرورت تحقیق: 3

پیشینه ی تحقیق.. 3

گردآوری اطلاعات (شواهد 1): 4

گردآوری اطلاعات و روش های آنها 4

تجزيه و تحليل و تفسير داده ها 5

راه حل هاي پيشنهادي.. 6

اجراي طرح.. 6

گردآوری اطلاعات (شواهد 2) 8

نتیجه گيري.. 8

پیشنهادات: 18

منابع و مآخذ. 19

 

مقدمه

پژوهش باعث تقويت خودياري، كمك به رشد استعدادهاي بالقوه، بهبود كيفيت، كمك به تصميم گيري، افزايش بهره‌وري و كارايي سازمان، اتخاذ راهبردهاي مناسب، ‌حل مشكلات و كار آفريني می‌شود. هدف اقدام پژوهي نيز پرداختن به مشكلات عملي افراد در وضعيتي است كه در آن نوعي مشكل خاص وجود دارد و افزايش دانش اجتماعي از راه همكاري متقابل توام با احترام و اعتماد در درون يك چارچوب اخلاقي مقبول طرفين است. در واقع اين روش يكي از رويكرد هاي موثر  در تحقيق كيفي است. (منوچهر همايون فر)

 چنان چه معلمي با مسائل و امور مربوط به كار و حرفه و حق زندگي شخصي خود و برخوردي اصولي و علمي داشته باشد و پژوهش را براي حل مشكلات كلاس درس خود موثر و كارساز بداند، داراي بينش علمي و علاقه مند به ارتقاي دانش كلاس درس خود است. با معيارهاي ويژه راه حل ها را مي سنجند و راه حل مناسب را انتخاب مي كنند و بعد از اجراي برنامه، فرايند امور را ارزيابي مي كنند. در نتيجه موجب ارتقاي بينش علمي خود و دانش آموزان مي گردند. اينجانب حميرا محبي حسن آبادي  نيز مشكلي را شناسايي كرده و در جهت حل اين مشكل اقداماتي انجام داد ه ام. سپس اثرات اين اقدام را  مورد بررسي قرار داده ام.

بيان مسئله

زبان فارسی، آیینه فرهنگ و هویت ملی ما ایرانیان است این زبان، در گذر زمان فراز و نشیب های زیادی را طی کرده، اما همچنان جاودان مانده است. در دوره های معاصر، به دلیل گسترش ارتباطات، پیشرفت های صنعتی و هجوم واژه های بیگانه، این زبان بیش از هر دوره ی دیگر در معرض خطر قرار گرفته است. یکی از نهادهایی که بیش از حد هر نهاد دیگری می تواند در حفظ زبان فارسی تاثیر گذار باشد، وزارت آموزش و پرورش است. هر چند که در سال های اخیر، سازمان تالیف کتاب های درسی، تلاش های فراوان و مثبتی را در این جهت آغاز کرده، این کتاب ها به یک باز نگری مجدّد نیاز دارد. نگارنده در این مقاله بر آن است تا بخشی از مشکلات آموزش زبان فارسی در آموزش متوسطه را برشمارد و راه حل هایی را برای رفع آنها ارائه دهد.

آري بشريت به زبان و ادبيات فارسي وام دار است و مديون و از آن شاكر نيز هست. اما چندي است كه بعضي با اين درخت تناور و سايه گستر كه «چرخ نيلوفري را به زير آورده » نغمه ي ناسازگاري و زمزمه‌ي بي مهري سرداده اند. آن هم نه دشمنان كه دوستان؛ تيشه ها بــــر‌گرفته ايم و نه بر ريشه ي زبان و ادبيات فارسي بلكه بر بنياد فرنگ و تمدن خود مي زنيم. يكي از روزنامه نگاران آمريكايي به نام استيو هولگيت در مقاله اي با عنوان «مولوي، شاعر ايراني، آمريكا را تسخير مي كند» از شهرت روز افزون مولانا در آمريكا مي نويسد. او مي‌گويد: «اشعار مولوي پاسخ گوي نياز معنوي و روحي آمريكايي هاست». به راستي چه شده است كه در آمريكا 14 ميليون مثنوي انگليسي چاپ مي شود و بيشترين فروش را در آن جا دارد؟ (ميرزا خاني، حسن پويه ص 64) ولي در اين سرزمين ساز بي مهري نواخته مي شود.

     يكي از دلايل كم توجهي به زبان و ادبيات نگاه سطحي ما به آن است. در كش و قوس هاي سال هاي خود‌باختگي در برابر غرب و نفوذ آداب غربي كه اندك اندك چون موريانه اي به جان اين درخت تناور و سايه افكن افتاد، زبان و ادبيات فارسي به عنوان درسي تفنني، سرگرم كننده و حتي نمره آور و معدل‌چاق كن در نظام آموزشي ما جا خوش كرد. ادبيات فارسي درسي آسان قلمداد شد كه هر دبير غير‌متخصص و كم سوادي مي تواند از عهده ي تدريس آن برآيد و چنان شد كه خود به خود و از آغاز نيز گروه كم سوادان به سوي رشته ي ادبيات كشيده شدند.

اكنون نيز اگر به نحوه ي هدايت تحصيلي دانش آموزان گذري بيندازيم، متوجه اين قضيه خواهيم شد. دانش آموزاني كه حتي رشته ي زبان و ادبيات را كسب نكرده اند نيز، با تشكيل كميسيون خاص در ادارات آموزش و پرورش به سوي اين رشته گسيل داده مي شوند. رشته اي كه خود دانش آموز به رفتن و ادامه‌ي تحصيل در آن راغب نيست و حتي با توجه به سوابق موجود استعداد راه يابي بدان رشته را ندارد. اين است حال و روز رشته ي ادبيات در اين روزگار.

 توصیف وضع موجود:

اينجانب حميرا محبي حسن آبادي دبير ادبيات فارسي آموزشگاه عصمت شهرستان .... هستم. بنده مدت 19 سال است كه در آموزش و پرورش خدمت مي كنم. و امسال اولين سالي است كه در آموزشگاه فوق خدمت مي كنم. در يكي از كلاس هاي پايه اول دانش آموزي به نام فاطمه داشتم. كه از من تقاضا نمود كه: براي دستور زبان فارسي مي خواهم كلاس تقويتي داشته باشم. در اولين برخوردم با فاطمه از او در باره ي نظرش در مورد دستور پرسيدم؛ اما با كمال تعجب، به جاي پاسخ ناراحت شد. از او ديگر چيزي نپرسيدم تا در يك موقعيت مناسب به مسئله رسيدگي كنم.

بعد از چند روز فاطمه در مورد اينكه در سال هاي گذشته، دستور را خوب ياد نگرفته و معلمان مربوطه هم، چون زياد سختگيري نمي كرده اند با نمره ي عالي قبول شده است را برايم گفت.  

اهمیت و ضرورت تحقیق:

 با توجه به این كه دستور زبان فارسي از دروس مهم و پايه است و هر دانش آموزي براي موفقيت در سال هاي آتي، بايد اين درس را فرا بگيرد، بر آن شدم تا در مورد اين درس با دانش آموزان به خصوص با فاطمه بيشتر كار كنم. و از طرفی چون علائم موفقیت یک معلم، عملکرد کلاس، در درسی است که او تدریس می کند خود به خود اهمیت و ضرورت تحقیق برای من بارزتر می شد

پیشینه ی تحقیق

تحقيقات و مقالاتي كه در اين زمينه  مورد بررسي قرار گرفته اند كه بعضي از آنها  عبارتند از:

1- كتاب دستور زبان فارسي حسن انوري و احمدي گيوي مورد مطالعه قرار گرفت تا آموزش دستور از طرق مختلف انجام گيرد.

2- براي ياد آوري مراحل اقدام پژوهي و اجراي آن به مقالات متعددي از قاسمي پويا،  حنا فريس، منوچهر همايون فر و صفورا يزد چي مراجعه شد.

3- از اينترنت نيز مقالات مختلفي در مورد دستور زبان زبان فارسي و آموزش آن مطالعه گرديد.

 گردآوری اطلاعات (شواهد 1):

 هنگامی که به طور قطع و یقین مشکل را احساس کردم پرسش و پاسخهایی در کلاس با دانش آموز انجام دادم.

برای تهیه وتکمیل اسناد و شواهد خود از دانش آموزان امتحان گرفته شد  ونمرات فاطمه برای نمونه درجدول فراوانی مربوط به توزیع نمرات تنظیم گردید.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fvh0110_2025128_3778.zip1.4 MB

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل کمرویی دانش آموز پایه چهارم را اصلاح نمایم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل کمرویی دانش آموز پایه چهارم را اصلاح نمایم؟ تعداد صفحات: 26 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چكيده بسیاری از دانش آموزانی که در مقایسه با هم کلاسی هایشان، در کلاس غیرفعال اند، از نظر آموزشی و اجتماعی از رفتار مناسبی برخوردارند، اما نسبت به دیگر دانش آموزان آرام تر بوده، از انجام کار با دیگران سرباز می زنند. بعضی از این دانش آموزان به درجات مختلف، با مشکل خجالتی یا گوشه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشارکت اولیاء را در امور آموزشی، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشارکت اولیاء را در امور آموزشی، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم؟ تعداد صفحات: 27 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده یکی از موضوعاتی که عوامل اجرایی مدارس با آن روبرو هستند، تامین منابع مالی و برطرف نمودن نیازهای اولیه آموزشگاه است. در بسیاری از موارد سرانه اختصاص داده شده به مدارس جوابگوی هزینه ها نیست. از طرفی مدیر به عنوان رهبر آموزشی در مدرسه مسئول پاسخگویی به نیازها و انتظارات دانش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مراقبت از ابزارآلات و سایت و اموال ... را در هنرجویان نهادینه سازم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مراقبت از ابزارآلات و سایت و اموال ... را در هنرجویان نهادینه سازم؟ تعداد صفحات: 34 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده همانطور که می دانیم امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها فرسوده و از رده خارج است و حتی پاسخگوی نیاز جمعیت کنونی هنرجویان هنرستان‌ها هم نیست و بسنده کردن به آمارها، فریبی بیش نیست و اعلام اینکه، ساخت و تجهیز هنرستان‌ها و ایجاد هنرستان‌ها در دستور کار قرار دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مدرسه ای شاد، پویا و الگو ایجاد نموده و دانش آموزانی بانشاط تربیت نمایم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مدرسه ای شاد، پویا و الگو ایجاد نموده و دانش آموزانی بانشاط تربیت نمایم؟ تعداد صفحات: 29 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده: دانش‌آموزان مهم‌ترین رکن نظام آموزش و پرورش هر کشوری محسوب می‌شوند. عواملی که می‌تواند این سرمایه ملی را برای رشد بهینه و کیفی آماده سازد، مهارت‌های رفتاری است که در محیط آموخته می‌شود نه فقط محفوظات علمی. مدارس تامین‌کننده نیروی کیفی جا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه و زندگی کوشا باشم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه و زندگی کوشا باشم؟ تعداد صفحات: 30 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده مدرسه زندگی به عنوان سازمان یادگیرنده، محل رشد استعدادها و توانمندیهای مدیران، معلمان، دانش آموزان و اولیای آنهاست. اگر مبالغه نشود می‌توان گفت بسیاری از آشفتگی‌ها در جوامع معاصر، به عدم پای‌بندی  جوامع به یک نظام هماهنگ ارزشی، که افراد را به سوی رفتاره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه ... آموزشگاه ... بیاموزم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه ... آموزشگاه ... بیاموزم؟ تعداد صفحات: 29 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده اگر ادبیات را زاییده فطرت هنرجو و هنرپرور انسان بدانیم و به این قائل باشیم که ادبیات هنگامی به اوج هنر و زیبایی می رسد که این هنر ظاهری با یک تعهد درونی از سوی آفریننده آن همراه باشد، بالتبع به این نتیجه خواهیم رسید که عالی ترین نوع ادبیات، گونه ای است که انتقال دهنده این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادیه سازم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادیه سازم؟ تعداد صفحات: 30 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده همه مدیران و معلمان دوست دارند که مدرسه ای منظم، مرتب، آرام و همراه با ادب و احترام داشته باشند، اما، متأسفانه به علت نداشتن نگرش ها و بکار نگرفتن روش های مناسب، آن گونه که باید موفق نیستند. دلیل اصلی آن این است که نگرش آن ها، شاید یک نگرش تربیتی و مبتنی بر رفتار شناسی نب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم نهادینه سازم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم نهادینه سازم؟ تعداد صفحات: 27 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چكيده: شاید یکی ازمسائل دانش آموزان در جامعه چرایی و چگونگی پوشش یا به عبارت کامل ‫تر حجاب کامل اسلامی باشد. اگرما درکانون خانواده به عنوان نخستین وکوچکترین واحد تشکیل دهنده جامعه ومهم ‫ترین و تأثیرگذارترین نهاد در فرهنگ سازی و انتقال مفاهیم فرهنگی به این پرسش در واقع چرایی لزو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم تعداد صفحات: 29 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده:   بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستند و در ارزشیابی های کتبی و شفاهی نمرات پایینی کسب می کنند و والدین آنها از این موضوع احساس رنج می نمودند و با همه تلاش در پی جبران آن بر می آمدند. &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی کارگروهی و همیاری در کلاس

اقدام پژوهی کارگروهی و همیاری در کلاس تعداد صفحات: 41 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده: دانش آموزانی که از طریق   یادگیری فعال   به یادگیری می پردازند   نه تنها بهتر یاد می گیرند   بلکه از تجربه یادگیری لذت بیشتری نیز می برند. حتی اگر معلم بهترین سخنران باشد و در تمام مدت جلسه درسی به سخنرانی   بپردازد ممکن است یادگیری صورت   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه وضعيت انضباطی دانش آموزان پایه ... را بهبود بخشيد

اقدام پژوهی با موضوع چگونه وضعيت انضباطی دانش آموزان پایه ... را بهبود بخشيد  تعداد صفحات: 29 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده اينجانب ........... دارای مدرک ............  معاون آموزشی مدرسه ............ شهرستان ............ داراي ............. سابقه خدمت در آموزش وپرورش هستم. شاكر خداوند مهرباني هستم كه لطفش را هيچ‌وقت از بنده‌اش دريغ نمي‌ورزد و افتخار مي‌كنم كه بتوانم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانيم ترس دانش آموز را ازآموزگار و كلاس درس را كاهش دهيم و شاید نهایتا به طور كامل از بين ببریم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانيم ترس دانش آموز را ازآموزگار و كلاس درس را كاهش دهيم و شاید نهایتا به طور كامل از بين ببریم؟ تعداد صفحات: 22 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: مقدمه از آنجا که می توان گفت نیروی انسانی سرمایه عظیمی است برای پیشرفت علم و فناوری در جهان، اکثر کشورها از همان ابتدا، کودکان خود را با روش های صحیح تعلیم و تربیت برای آینده آموزش می دهند. که هر گونه سهل انگاری در این مورد نه تنها باعث می شود که این نیروهای با ارزش تباه بشوند ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

اقدام پژوهی با موضوع چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی تعداد صفحات: 33 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده يکي از شرايط ويژه که در آن معلمان به مقتضاي شرايط مي بايست کار ياددهي – يادگيري   را به پيش ببرند، وجود مدارس کوچک با کلاسهاي چند پايه است. در اين مدارس تعداد دانش آموزان کم بوده و اين مدارس در نقاط دور افتاده تشکيل مي شوند. تنوع پايه هاي تحصيلي، کوچک بودن مح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی

اقدام پژوهی با موضوع چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی تعداد صفحات: 66 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چكيده با موفقیت در اجرای این طرح، به این نتیجه رسیدیم که؛ طراحی و تبیین الگوی مناسب آموزشی در مدارس بدون توجه به پژوهش كاری پر هزینه و گاه بی فایده است. فقط در صورت همسویی آموزش با جریان پژوهش است كه می توان به تحقق اهداف توسعه امیدوار بود. آموزش صحیح روش تحقیق می تواند دانش آمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر آنها

اقدام پژوهی با موضوع ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر آنها تعداد صفحات: 31 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده یکی از ضرورت های نظام آموزشی، موفقیت در ادامه و گسترش مهارتهای لازم تحصیلی در دانش آموزان است. یک راه برای دستیابی به عملکرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روشها و فنون مطالعه و یادگیری است. دو عنصر اساسی معلم و دانش آموز در امر آموزشی و یادگیری وجود دارد و یادگیری مستلزم تع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع تأثیر آموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات آی تی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اقدام پژوهی با موضوع تأثیر آموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات آی تی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تعداد صفحات: 49 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چكيده بهره­مندي انسان از هوش و استعدادهاي خدادادي، از ديرباز او را بر آن داشته­ است كه با مشاهده جلوه­هاي شگفت انگيز طبيعت، عزمي جزم و انگيزه اي قدرتمند در جهت آگاهي يافتن از دانش و فناوري­هاي روز داشته باشد و در راستاي تحقق هر چه بيش تر اهداف علمي – آموز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه بازیهای کامپیوتری را مدیریت وکنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شود

اقدام پژوهی با موضوع چگونه بازیهای کامپیوتری را مدیریت وکنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شود تعداد صفحات: 25 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده با توجه به رشد روز افزون وسايل الكترونيكي و ارتباطي و برنامه هاي متنوع و سرگرميهاي جذاب و در همه زمينه ها چه از نظر علمي فرهنگي اقتصادي و صنعتي و كاربرد هاي گوناگون بخصوص بازيهاي خيلي جذاب سرم كننده و از طرفي سرگرمي اينترنتي خود مزيد بر علت كه باعث افت تحصيلي و يا ممكن است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم تعداد صفحات: 30 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده دانش آموزان امروزی دنبال چيزهای نو هستند و همگي نياز به توجه دارند. وقتي به افکار، علايق، مهارت­ها، مشکلات پنهان به عبارت ديگر بهداشت رواني دانش آموزی توجه نمي شود، انگيزه ی تفکر و يادگيری را از دست مي دهد. بنابراين با رعايت اصول اساسي بهداشت رواني، ايجاد جوی امن و به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اقدام پژوهی با موضوع چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم؟ تعداد صفحات: 42 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: توصیف وضع موجود در سال تحصیلی 87-86 پست بندی آموزش راهنمایی ناحیه 4 شیراز به صورت عمومی برگزار گردید. به همین دلیل شانس انتخاب مدرسه ای را داشتم که کمی مسیر رفت و آمدش برایم راحت تر باشد. با این امید ابلاغ 12 ساعت تدریس ریاضی مدرسه «راهنمایی دخترانه رضوی 1» را از مسئ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان